Spørgsmål og svar om reglerne om finansiering og statsrefusion

Ankestyrelsen besvarer spørgsmål om fortolkningen af regnskabsbekendtgørelsen og finansieringsbestemmelserne i serviceloven fra kommuner og kommunale revisorer i forbindelse med tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets område. Spørgsmål og svar, der har generel interesse, bliver offentliggjort her.
Sidst opdateret 18.06.2016