Lovgrundlag

I retssikkerhedslovens §§ 76-79a står Ankestyrelsens lovgrundlag for at gennemføre praksisundersøgelser.

Lovgrundlaget skal sikre korrekte afgørelser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. 

Praksisundersøgelser gennemføres som led i den forpligtelse, som Ankestyrelsen har til at sikre, at der træffes korrekte afgørelser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. 

Sidst opdateret 26.11.2013