Tal og undersøgelser

Ankestyrelsen samler store mængder af data fra blandt andet kommunerne og vores egen sagsbehandling. Det gør os i stand til at give et billede af udviklingen på social-, børne- og integrationsområdet i Danmark og bidrage til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Tal fra Ankestyrelsen

I Tal fra Ankestyrelsen samler vi data fra blandt andet kommunerne og vores egen sagsbehandling. Oplysningerne bruger vi i statistikker og analyser.

Nøgletal for Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Her kan du se statistik for Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunernes og Udbetaling Danmarks afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde og kommune med videre.

Tast indberetninger

Sagsbehandlere indtaster data til vores praksisundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser og statistikker.

Statistik

Vi producerer og offentliggør løbende statistisk materiale og nye tal om velfærdsudviklingen til politikere i Folketinget, kommunerne, ministerier samt andre interessenter, borgere og pressen.

Praksiskoordinering

Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne, i særdeleshed kommunerne, kvalificerede råd og meldinger om både gode og dårlige forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne.

Velfærdsundersøgelser

Ankestyrelsen kan gennemføre velfærdsundersøgelser på social-, beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet.
Sidst opdateret 14.03.2017