Rettigheder og pligter for enlige

Den sociale lovgivning har fastlagt rettigheder og pligter, når borgeren modtager ydelser til enlige.

Der er nogle ydelser, som borgeren kun kan modtage, hvis vedkommende er enlig.

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om ydelser til enlige efter børnetilskudsloven, pensionsloven og boligstøtteloven.

Det er kommunen som træffer afgørelser og yder vejledning om ydelser til enlige efter dagtilbudsloven.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks og kommunens afgørelser.

Sidst opdateret 13.11.2013