Ydelser til enlige

Flere ydelser som fx boligstøtte og børnetilskud afhænger af om borgeren er enlig.

 ""

Nogle sociale ydelser er bestemt af om borgeren ifølge den sociale lovgivning er enlig eller ikke.

Det er kommunen og Udbetaling Danmark som afgør og vejleder om en borger vurderes til at være enlig.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens og Udbetaling Danmarks afgørelser.

Sidst opdateret 13.11.2013