Mellemkommunal refusion, handle- og betalingsforpligtelse

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

""

Udgangspunktet for at yde hjælp til en borger er, at opholdskommunen har pligt til at yde hjælp. Opholdskommunen er der, hvor borgeren har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig.

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 9-9c er det reguleret, hvilken kommune, der skal handle og betale for hjælpen til borgeren.

Ankestyrelsen behandler klager, hvor kommuner er uenige om forpligtelsen til at handle og betale.

Sidst opdateret 26.11.2013