Magtanvendelse - voksne

Magtanvendelse er kun undtagelsesvist tilladt at anvende

""

For de sociale myndigheder gælder en pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt.

Magtanvendelse kan undtagelsesvist være tilladt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt. Det er primært for at undgå personskade.

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Reglerne er i servicelovens kapitel 24.

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om reglerne for magtanvendelse.

Hvis der er tale om optagelse i særlige botilbud uden samtykke, skal Statsforvaltningen træffe afgørelse efter en indstilling fra kommunen.

Sidst opdateret 27.11.2013