Merudgifter til handicappede børn

Kommunen træffer afgørelser og yder vejledning om forældres ret til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til handicappede børn.

Forældre kan få dækket nødvendige merudgifter, hvis et handicappet barn forsørges i hjemmet. Det drejer sig om børn eller unge under 18 år med nedsat funktionsevne eller langvarig sygdom.

Der kan dækkes konkrete merudgifter, udgifter til aflastning og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen træffer afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn.

”Praksisundersøgelse om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste” artikel i:
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 2008.

Sidst opdateret 20.12.2013