Borgerstyret personlig assistance

En voksen med et omfattende behov for hjælp, har mulighed for selv at udvælge og ansætte nødvendige hjælpere. Borgeren får udbetalt et kontant tilskud.

Ordningen kaldes borgerstyret personlig assistance (BPA), og reglerne fremgår af servicelovens § 95 og § 96. Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning.

Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få ledsagelse, hvis de ikke kan færdes på egen hånd.

Kommunen træffer afgørelser og yder vejledning.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelse om borgerstyret personlig assistance (BPA) og ledsagelse.

Læs mere i artiklen fra Nyt fra Ankestyrelsen

”Det kniber med helhedsvurderingerne ved afslag på ledsageordning”. Artikel i: 
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2. februar 2012.

Artiklen er skrevet på baggrund af en praksisundersøgelse af Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland.

Sidst opdateret 02.01.2014