Bolig til handicappede og ældre

Kommunen træffer afgørelser og yder vejledning om hjælp til bolig og hjælp til ændringer af boligen.

Handicappede og ældre kan søge kommunen om hjælp og vejledning ved ønske om boligskift. Det samme gælder, hvis der på grund af handicap er behov ændring af boligen.

Kommunen træffer afgørelser og yder vejledning om hjælp til bolig og hjælp til ændringer af boligen.

Borger, som ønsker at flytte, har i vidt omfang mulighed for selv at vælge bolig efter frit valg ordningerne.

Ankestyrelsen behandler klager over en række afgørelser truffet efter serviceloven, lov om almene boliger mv., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger.

Ældre artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen:

Sidst opdateret 31.05.2017