Hjælp til handicappede og ældre

Handicappede og ældre kan modtage hjælp fra kommunen.

""

Kommunen træffer afgørelser og vejleder, når handicappede og ældre har brug for hjælp til:

  • bolig
  • hjælpemidler og forbrugsgoder
  • merudgifter
  • socialpædagogisk støtte og ledsagelse
  • støtte til bil
  • borgerstyret personlig assistance
  • hjemmetræning

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser truffet af kommunerne.

Sidst opdateret 21.11.2013