Enkeltydelser

Økonomisk hjælp i særlige tilfælde

""

Kommunen kan yde økonomisk hjælp i særlige tilfælde. Det drejer sig f.eks. om hjælp til:

• enkeltudgifter
• sygebehandling
• samvær med børn
• flytning
• rimeligt begrundede uforudsete udgifter, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om enkeltydelser.

Sidst opdateret 02.01.2014