Almindelige betingelser for boligstøtte

Borgeren kan efter en ansøgning have ret til boligstøtte som lejer og i særlige tilfælde som ejer eller andelshaver i private andelsboligforeninger.

Almindelige betingelser for boligstøtte:

  • Ansøger skal have fast bopæl i Danmark
  • Boligen skal benyttes som helårsbolig af ansøger

Størrelsen af boligstøtte er afhængig af flere ting, f.eks. huslejens størrelse, boligens størrelse husstandsindkomst samt antallet af husstandsmedlemmer.

Modtagere af boligstøtte har pligt til at oplyse om eventuelle ændringer, der har betydning for boligstøttens størrelse.

Ansøgning om boligstøtte skal ske til Udbetaling Danmark, som træffer afgørelser og yder vejledning om boligstøtte.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om boligstøtte.

Sidst opdateret 27.11.2013