Velfærdsundersøgelse

2010 Frivilligt socialt arbejde

Uledsagede mindreårige flygtninge i kommunerne

2009 Frivilligt socialt arbejde

Kommunerne tildeler førtidspension forskelligt

2009 Frivilligt socialt arbejde

Førtidspension på det foreliggende grundlag

2009 Frivilligt socialt arbejde

Kommuner og regioner har fokus på tilsynet

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk