Gå til indhold

Ankestyrelsens praksisbeskrivelse om hjælpemidler

En praksisbeskrivelse, der sætter fokus på afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber.

I Ankestyrelsen modtager vi på hjælpemiddelområdet særligt mange klagesager, hvor det er afgrænsningen til sundhedssektoren, som volder problemer. Mange ansøgere af hjælpemidler er også i kontakt med sundhedsvæsenet, og mange har – helt naturligt – desuden et ønske om at bedre deres helbredsmæssige tilstand. Derfor bliver der tit ansøgt om et redskab, hvor det skal vurderes, om det er et hjælpemiddel i servicelovens
forstand eller et behandlingsredskab, som skal vurderes efter sundhedslovgivningen.

Vi ser til stadighed, at sagerne bærer præg af en høj grad af usikkerhed om lovgivning og praksis på området. Derfor har vi lavet denne praksisbeskrivelse og sat fokus på afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Hensigten er at vejlede kommunerne i at træffe juridisk korrekte og samtidigt klare og velbegrundede afgørelser.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring