Efterløn

Efterløn udbetales af A-kassen.

Som medlem af en A-kasse har du mulighed for at få efterløn, når du når efterlønsalderen, hvis du betaler til efterlønsordningen og opfylder betingelserne for at få efterløn.

Ankestyrelsen behandler klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikrings afgørelser om efterløn.

Sidst opdateret 18.06.2018