Strategi

Ankestyrelsens strategi 2018 til 2022.

Ankestyrelsen vil også frem mod 2022 have fokus på kvalitet og effektivitet i klagesagsbehandlingen for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det er kommet til udtryk i Ankestyrelsens strategiske mål for 2018 om ”tre måneders sagsbehandlingstid” og ”rigtige, hurtige og forståelige afgørelser til borgerne”.

Teknologiske muligheder

Ankestyrelsen vil samtidig arbejde systematisk med at afdække og udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling giver for hurtigere og mere ensartet sagsbehandling.

Kvalitet i sagsbehandlingen

Ankestyrelsen vil i de kommende år også fokusere på at bidrage til kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne og andre førsteinstanser, så borgeren får en korrekt afgørelse med det samme. Ankestyrelsen vurderer, at arbejdet med at understøtte, at der træffes korrekte afgørelser i første instans, er et vigtigt element i at sikre øget retssikkerhed for den enkelte borger og en kortere sagsbehandlingstid samlet set.

Dialog

Ankestyrelsen ønsker en tillidsfuld dialog med kommunerne og andre førsteinstanser. Ankestyrelsen skal være åben og tilgængelig, og Ankestyrelsens praksiskoordinering skal være transparent, datadrevet og målrettet de sagsområder og førsteinstanser, hvor der i særlig grad måtte være behov for en indsats. Ankestyrelsen vil tillige stille sin viden til rådighed i overvejelser om lovgivning og sikre et proaktivt og effektivt kommunalt og regionalt tilsyn, der fokuserer på sager af generel og væsentlig betydning.

Læs Ankestyrelsens strategi

Sidst opdateret 29.08.2018