Sagsbehandlingstider for nævn under Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler også sager, som hører under en række nævn. Her på siden finder du sagsbehandlingstiderne for de enkelte nævn.

Følgende fem nævn hører under Ankestyrelsen:

  • Arbejdsmiljøklagenævnet behandler sager om klager over arbejdsmiljø.

  • Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling både på og uden for arbejdsmarkedet.

  • Psykolognævnet varetager sager om autorisation af psykologer, anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og tilsyn med autoriserede psykologer.

  • Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over sager om specialundervisning til folkeskolebørn samt sager om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge, som ikke kan varetage en almindelig ungdomsuddannelse.

  • Adoptionsnævnet behandler klager over afslag på godkendelse som adoptant

Se her de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for de fem nævn i tabellen:

Sagstype2018Januar 2019 til august 2019*
Arbejdsmiljøklagenævnet 3,5 4,0
Ligebehandlingsnævnet 9,3 5,9
Psykolognævnet 4,3 5,4
Klagenævnet for Specialundervisning 3,4 3,8
Adoptionsnævnet 3,2 1,5

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder for Ankestyrelsens øvrige områder

Sagstype2018Januar 2019 til august 2019*
Kommunale Sociale- og Beskæftigelsessager 4,8 4,1
Arbejdsskadesager 7,3 6,8
Sager om arbejdsløshedsdagpenge, efterløn o.a. (412 sager) 6,9 3,8
Udbetaling Danmarkssager 5,5 3,4
Sager i det Sociale Tilsyn 6,1 5,0
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 6,7 6,8
Børn og unge-udvalgssager 1,8 1,9
Underretningssager 2,8 3,9
Sager fra ungdomskriminalitetsrådet . 2,0
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 6,3 3,5
Sager om mellemkommunal refusion 13 13,7

*Fra januar 2019 bliver sagsbehandlingstiden for genoptagne sager regnet fra genoptagelsesdatoen. Tidligere blev sagsbehandlingstiden regnet fra den oprindelige klagemodtagelsesdato. 

Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 02/10 2019

Sidst opdateret 02/10 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk