Forside » Om Ankestyrelsen » Sagsbehandlingstider » Sandkasse » Sagsbehandlingstider for Ankestyrelsens tre største områder

Sagsbehandlingstider for Ankestyrelsens tre største områder

Her kan du se udviklingen i vores gennemsnitlige sagsbehandlingstider for:

  • Arbejdsskadesager
  • Kommunale Social- og Beskæftigelsessager
  • Udbetaling Danmarkssager

Arbejdsskadesager

Arbejdsskadesager handler om klager over afgørelser i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og finansieres af gebyropkrævning hos forsikringsselskaberne.

I figuren nedenfor kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i måneder for arbejdsskadesager i 2017, 2018 og 2019*:

Sagsbehandlingstider i måneder for arbejdsskadesager

 


Kommunale Social- og Beskæftigelsessager

Kommunale Social- og Beskæftigelsessager er styrelsens største område. Socialsager hører under serviceloven og omhandler ydelser til ældre, socialt udsatte og handicappede børn og voksne. Det er bl.a. sager om hjælpemidler, støtte af køb til bil, hjemmehjælp, merudgifter og enkeltydelser på det sociale område.

Beskæftigelsessagerne handler bl.a. om sager om kontanthjælp, pension, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og andre  beskæftigelsesrettede tilbud. Derudover handler sagerne også om klagesager på børneområdet, herunder sager under serviceloven om særlig støtte til børn og unge.

I figuren kan du se vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid i måneder for Kommunale Social- og Beskæftigelsessager fordelt på måneder i 2017, 2018 og 2019*:

Figuren viser sagsbehandlingstider for kommunalt social- og beskæftigelsessager

 


Sager om Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark-sager handler om sociale ydelser om pension, boligstøtte, familieydelser og barselsdagpenge.

Figuren viser vores gennemsnitlige sagsbehandlingstider for sager om Udbetaling Danmark fordelt på måneder i 2017, 2018 og 2019*:

Figuren viser sagsbehandlingstider for Udbetaling Danmark

 

* Fra januar 2019 bliver sagsbehandlingstiden for genoptagne sager regnet fra genoptagelsesdatoen. Tidligere blev sagsbehandlingstiden regnet fra den oprindelige klagemodtagelsesdato. 

Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem

Sidst opdateret 08.10.2019