Gennemsnitlige liggetider

Liggetiden er en anden måde at beregne, hvor længe Ankestyrelsen er om at behandle sager.

Hvad er liggetid?

Liggetider er et mål for, hvor længe de sager, som Ankestyrelsen har modtaget, har verseret (ligget) i systemet. Det handler altså kun om sager, der endnu ikke er afgjort.

Man kan sige, at liggetiden er det gennemsnitlige antal måneder, som ikke-afgjorte sager har ventet på en afgørelse.

Liggetiden beregnes som et gennemsnit af liggetiderne for alle sager.

Gennemsnitlige liggetider i måneder

Sagstype

December
2017                  

Marts
2018

April
2018

Kommunale sager 3,3 3,2 -
Arbejdsskadesager 4,5 4,7 -
Beskæftigelsessager 
(ikke kommunale)
3,3 3,8 -
Familieretlige sager 4,7 4,8 -
Udbetaling Danmark-sager 4,3 4,6 -
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 2,3

2,0

-
Sager i Ligebehandlingsnævnet 11,3 4,7 -
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 2,2 1,9 -
Sager i Ankenævnet for
SU-støtteordninger 
2,9 2,8

-

Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 8,5 10,6

-

*På grund af en ophobning af uoprettede nyindkomne sager er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre liggetiden i marts 2018.

Liggetider for ikke-afgjorte sager

Vi beregner kun liggetider for de sager, der verserer eller ”ligger” i systemet og endnu ikke er afgjort.

Tallene herover fortæller altså om de sager, der er kommet til Ankestyrelsen, men som ikke er afgjort på det tidspunkt, hvor liggetiden blev beregnet. 

Mål for liggetider

Læs om målene for liggetider i Ankestyrelsens resultatplan 2018


Sidst opdateret 25.05.2018