Gennemsnitlige liggetider

Liggetiden er en anden måde at beregne, hvor længe Ankestyrelsen er om at behandle sager.

Hvad er liggetid?

Liggetider er et mål for, hvor længe de sager, som Ankestyrelsen har modtaget, har verseret (ligget) i systemet. Det handler altså kun om sager, der endnu ikke er afgjort.

Man kan sige, at liggetiden er det gennemsnitlige antal måneder, som ikke-afgjorte sager har ventet på en afgørelse.

Liggetiden beregnes som et gennemsnit af liggetiderne for alle ikke-afgjorte sager.

Gennemsnitlige liggetider i måneder

Sagstype

December
2017                  

Oktober
2018

November 2018

Kommunale sager 3,3 3,8 3,4
Arbejdsskadesager 4,5 5,8 5,7
Beskæftigelsessager 
(ikke kommunale)
3,3 3,5 2,8
Familieretlige sager 4,7 6,0 6,1
Udbetaling Danmark-sager 4,3 4,4 3,3
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 2,3 2,3 2,1
Sager i Ligebehandlingsnævnet 11,3 4,0 4,0
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 2,2

2,1

1,9

Adoptionsnævnet 8,0

4,3

4,0

Sager i Ankenævnet for
SU-støtteordninger 
2,9

4,2

4,3

Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 8,5

8,3

7,0

Mål for liggetider

Læs om målene for liggetider i Ankestyrelsens resultatplan 2018


Sidst opdateret 13.12.2018