Gennemsnitlige liggetider

Liggetiden er en anden måde at beregne, hvor længe Ankestyrelsen er om at behandle sager.

Hvad er liggetid?

Liggetider er et mål for, hvor længe de sager, som Ankestyrelsen har modtaget, har verseret (ligget) i systemet. Det handler altså kun om sager, der endnu ikke er afgjort.

Man kan sige, at liggetiden er det gennemsnitlige antal måneder, som ikke-afgjorte sager har ventet på en afgørelse.

Liggetiden beregnes som et gennemsnit af liggetiderne for alle ikke-afgjorte sager.

Gennemsnitlige liggetider i måneder

Sagstype

Januar 2019                

Juli 2019*

August 2019*

Kommunale sager 3,0 3,0 3,1
Arbejdsskadesager 5,5 4,7 4,6
Beskæftigelsessager 
(ikke kommunale)
2,6 2,5 2,5
Udbetaling Danmark-sager 3,5 2,5 2,6
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 2,0 2,3 2,3
Sager i Ligebehandlingsnævnet 4,4 5,2 5,4
Sager i Psykolognævnet 6,4 7,0 7,7
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 2,5

1,8

2,3
Sager i Adoptionsnævnet 2,1

4,5

4,3
Sager i Ankenævnet for
SU-støtteordninger 
3,8

3,2

2,9
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 6,3

5,1

4,6

* Fra januar 2019 bliver liggetiden for genoptagne sager regnet fra genoptagelsesdatoen. Tidligere blev liggetiden regnet fra den oprindelige klagemodtagelsesdato. 

Mål for liggetider

Læs om målene for liggetider i Ankestyrelsens resultatplan 2018


Sidst opdateret 17.09.2019