Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2018                 

Juni 2019*

Juli 2019*
Kommunale sager 4,8 4,1 4,4
Arbejdsskadesager 7,3 6,5 5,7
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 6,9 3,3 -
Udbetaling Danmark-sager 5,5 3,2 3,1
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,5 4,8 2,2
Sager i Ligebehandlingsnævnet 9,3 11,2 2,9
Sager i Psykolognævnet 4,3 6,3 5,4
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,4 2,5 2,9
Sager i Adoptionsnævnet 3,2 0,9 -
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 6,7 6,4 4,6
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 6,3 2,8 3,7

* Fra januar 2019 bliver sagsbehandlingstiden for genoptagne sager regnet fra genoptagelsesdatoen. Tidligere blev sagsbehandlingstiden regnet fra den oprindelige klagemodtagelsesdato. 

Den store stigning i Ligebehandlingsnævnets sagsbehandlingstid fra maj til juni skyldes, at nævnet i juni har afgjort et antal sager med lang sagsbehandlingstid. Sagerne udgør et større sagskompleks med mange parter, og den lange sagsbehandlingstid skyldes blandt andet, at alle parter i sagerne har skulle høres flere gange.

 

Sidst opdateret 15.08.2019