Nyt udbud: Ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder udbydes af Enheden for Antidiskrimination

Enheden for Antidiskrimination udbyder hermed en national ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter. Svarfrist: mandag d. 15. juni 2015 kl. 10.00.

20.05.2015

Enheden for Antidiskrimination (EFA) ønsker at tilbyde en ligebehandlingsindsats, som skal fremme ligebehandling af nydanske borgere samt borgere med handicap.

Ligebehandlingsindsatsen skal tilbydes til alle landets kommuner og til virksomheder/arbejdspladser, som ønsker at arbejde med og fremme ligebehandling. Det overordnede formål med indsatsen er, 1) at styrke kommunerne til at behandle deres borgere lige i forbindelse med de ydelser og den service, borgeren tilbydes, og 2) at styrke virksomheder i arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed. Dette skal opnås ved at give kommuner og virksomheder brugbare og kvalitetssikrede redskaber til arbejdet med ligebehandling og forebyggelse af diskrimination i deres daglige praksis.

 

Læs mere om udbuddet, find spørgsmål og svar til udbuddet og find selve udbudsmaterialet samt relevante bilag:

Udbud - Ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Sidst opdateret 20.05.2015