Nyhedsbrev November 2014

Læs om hvordan Tyskland og Sverige måler etnisk diskrimination, det forestående Diskriminationsdøgn målrettet landets kommuner og ny kortlægning om befolkningens holdning og handlinger i relation til handicap.

04.11.2014

Nyhedsbrev fra Enheden for Antidiskrimination November 2014

Vellykket seminar om måling af etnisk diskrimination

EFA afholdt d. 3. oktober i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder et seminar om måling af etnisk diskrimination ved brug af eksperimentelle metoder. Ruta Yemane fra Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) og Ali H. Ahmed fra Linköpings Universitet fortalte, at eksperimenter i både Tyskland og Sverige har påvist, at personer med udenlandsk klingende navne, diskrimineres. I Tyskland bliver ansøgere med et tysk navn langt oftere inviteret til en samtale om en praktikplads end ansøgere med tyrkiske navne. På trods af sine kvalifikationer. Og i Sverige bliver ”Maria” inviteret til at se 20 pct. af de boliger hun søger, mens Muhammed kun bliver inviteret til at se på 4 pct. af de boliger, han søger.

Læs mere om seminaret

Se Ruta Yemane’s oplæg her (pdf)

Se Ali H. Ahmed’s oplæg her (pdf)

Diskriminationsdøgnet den 6. – 7. november

Enheden for Antidiskrimination inviterer alle landets kommuner til at deltage i Diskriminationsdøgnet i Odense den 6. - 7. november. Deltagelse er gratis. Diskriminationsdøgnet er et nyt koncept, hvor alle landets kommuner inviteres til i et døgn at sætte fokus på at modvirke diskrimination. Det gælder i forhold til børne- og unge-området, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og på kultur- og fritidsområdet. Endelig vil vi sætte fokus på, hvordan en effektiv antidiskriminationsindsats også er et bolværk mod radikalisering.

Formålet med Diskriminationsdøgnet er at styrke kommunerne i arbejdet med at sikre, at ingen borgere forskelsbehandles i kommunernes kerneydelser. Med Diskriminationsdøgnet forventer vi at tage afsæt til mere konkrete samarbejdsprojekter med kommunerne om arbejdet med at modvirke diskrimination.

Program til Diskriminationsdøgnet (pdf)

Læs mere om Diskriminationsdøgnet

Kortlægninger:

Ny undersøgelse om befolkningens holdning til mennesker med handicap
Enheden samarbejder med DCH om en kortlægning, som skal afdække befolkningens holdning til mennesker med handicap. Incentive er udvalgt til at gennemføre undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at få mere viden om befolkningens holdninger og handlinger i relation til handicap på centrale samfundsområder hvor der er forskelle i deltagelsesfrekvenser mellem personer med og uden handicap. Resultater fra kortlægningen bliver anvendt til at nedbryde fordomme og mindske forskelsbehandling af personer med handicap gennem oplysning og kampager. Det er en omfattende undersøgelse baseret på en spørgeskemaundersøgelse med omkring 6-8000 respondenter. Kortlægningsrapport inkl. anbefalinger skal foreligge 2. marts og informationsmateriale er færdigt 27. marts.

Læs mere om kortlægningen her

Nyt udbud om inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet
Enheden har annonceret et nyt udbud om undersøgelse af faktorer for indtræden på arbejdsmarkedet for personer med handicap. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvilke forhold der gør sig gældende for personer med handicap, der er i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Undersøgelsen skal baseres på kvalitative metoder, og målgruppen er personer med handicap i ordinær beskæftigelse. Undersøgelsens resultater skal anvendes til at målrette informationer til mennesker med handicap, der kan inspirere til, hvordan man kan overkomme særlige barrierer i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Desuden skal resultaterne anvendes til oplysning i forhold til arbejdsgivere og kolleger om, hvordan man, som kollega og arbejdsgiver/leder kan medvirke til at sikre inklusion på arbejdspladsen.

Se udbudsmaterialet

Andet

Vi forventer fremover at udsende et kort nyhedsbrev hver anden måned, så hold øje med siden her og følg med i Enhedens arbejde.

Husk også at like vores Facebookside!

Sidst opdateret 04.11.2014