Nyhedsbrev Maj 2015

I denne udgave af Enheden for Antidiskriminations nyhedsbrev, kan du blandt andet læse om resultaterne af den netop offentliggjorte kortlægning af etnisk diskrimination på boligmarkedet, Enhedens nyeste udbud, status på Enhedens kampagne om JA! til Ligebehandling samt hvad Enheden bidrager med på Folkemødet i juni 2015.

21.05.2015

Status på kortlægninger

Boligkortlægning gennemført og offentliggjort

Ankestyrelsens Enhed for Antidiskrimination har i samarbejde med konsulenthuset Incentive undersøgt, om ansøgere med almindelige danskklingende navne har bedre muligheder for at få et positivt svar på en boligansøgning end ansøgere med almindelige mellemøstligt klingende navne. Resultaterne bekræfter, at diskrimination af nydanskere finder sted – især er det de unge og de mandlige nydanskere, denne er rettet mod.

Kortlægningen viser, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne i snit skal sende ca. 27 % flere ansøgninger end ansøgere med danskklingende navne, hvis chancerne for et positivt svar skal være ens. Ydermere viser kortlægningen, at mænd med mellemøstligt klingende navne forskelsbehandles signifikant i forhold til mænd med danskklingende navne. Muhammed får således positivt svar på 27 % af hans ansøgninger mens Mads får 36 % positive svar. På samme måde ses det, at unge med mellemøstligt klingende navne modtager positive svar på 9 % færre ansøgninger end deres jævnaldrende med danskklingende navne.

Kortlægningen viser også, at en vigtig faktor i ansøgningsproceduren er, at den boligsøgende sender en positiv personlig beskrivelse med af sig selv. Det kan for eksempel være oplysning om, at den boligsøgende er
• i gang med en uddannelse
• er i job
• ikke-ryger.

For begge grupper gælder det, at der er en større positiv svarprocent, når ansøgningen indeholder en positiv beskrivelse af ansøgeren, fremfor en neutral eller negativ beskrivelse.

En yderligere interessant observation er, at udlejerne hellere vælger ansøgere med danskklingende navne og negative beskrivelser af sig selv, fremfor ansøgere med mellemøstligt klingende navne der vedlægger neutrale beskrivelser.

Kortlægningen peger umiddelbart på, at man kan gøre to ting for at modvirke diskrimination på boligmarkedet: 1) Man kan påvirke udlejeres forventninger til de nydanske boligsøgende ved at vedlægge en positiv beskrivelse eller 2) Man kan udvikle redskaber til de nydanske boligsøgende, som aktivt kan bruges, når de søger en bolig, for at undgå at blive bedømt ulige i ansøgningsprocessen.

Enheden for Antidiskrimination har i foråret 2015 fulgt op på kortlægningen ved at udarbejde materiale til boligsider på nettet med information om kortlægningens resultater, lovgrundlaget på området, gode råd til lejere og udlejere, samt en miniguide til boligansøgere som inspiration til at skrive en god og positiv ansøgning.
Find hele rapporten samt de gode råd til lejere og udlejere her.

Rapporten har fået meget positiv mediedækning siden offentliggørelsen d. 24. april i år.

Ligebehandlingsindsats i virksomheder og kommuner

Enheden har i maj sendt en national ligebehandlingsindsats i udbud. Indsatsen er rettet mod landets kommuner og virksomheder, der ønsker at arbejde med ligebehandling.

Medvirkende kommuner vil blive klædt på til målrettet at arbejde med ligebehandling af borgere med handicap og anden etnisk baggrund end dansk i deres tilbud og services, mens virksomheder især vil blive rustet til at arbejde mere målrettet med ligebehandling i det interne arbejdsmiljø og i rekrutteringen af nye medarbejdere. Det forventes at indsatsen iværksættes i september i år. Find mere information om udbuddet her.

Faktorer for indtræden på arbejdsmarkedet

EFA forventer i juni 2015 at offentliggøre en kvalitativ undersøgelse, som beskriver væsentlige faktorer for indtræden på arbejdsmarkedet for personer med handicap. Formålet med undersøgelsen er, at afdække, om der er fællestræk blandt personer med handicap, som er i ordinær beskæftigelse. Resultaterne peger på at fællestrækkene for at få et succesfuldt arbejdsliv er at være bevidst omkring handicappet, strategiske uddannelses- og karrierevalg, gunstige opvækstvilkår, støtte i privatlivet samt velvilje hos leder og kollegaer i forhold til, at der er brug for kompetencer, som personer med handicap besidder. Resultaterne formidles gennem en rapport med konkrete anbefalinger til arbejdsmarkedet, jobcentre og handicapforeninger. Desuden udarbejdes korte film, som udbredes til kommuner, virksomheder og andre relevante aktører.

JA! til Ligebehandling

Vores kampagne JA! til Ligebehandling der sætter fokus på konstruktivt at modvirke etnisk diskrimination er nu næsten slut. Kampagnen har haft til formål at styrke unge nydanskeres og centrale aktørers viden om retten til etnisk ligebehandling og motivere dem til at handle konstruktivt, såfremt diskrimination opleves. Digitale medier har været anvendt som den primære kanal for kampagnen, hvor et kampagnesite samt Facebook har været de to gennemgående hovedplatforme. En event på FN’s Anti-Racisme dag lørdag d. 21. marts i Nørrebrohallen, hvor bl.a. Hassan Preisler opførte passager fra hans bog og Minister Manu Sareen holdt en afsluttende tale, var også med til at skabe opmærksomhed om problemstillingen. Til samme event fik også kampagnesangen, der er skrevet specifikt til denne kampagne, også sin debut. Find sangen her.

I marts og april har kampagnen især fokuseret på at nå ud til de unge nydanskere, hvor 3 interaktive film, hver med deres skildring af en situation hvor nydanskere typisk oplever diskrimination, bl.a. er blevet spredt viralt for at skabe opmærksomhed om emnet. Find links til filmene her.

I maj har der primært været fokus på de centrale aktører, der til dagligt er i kontakt med de unge nydanskere, herunder virksomheder. Der har i denne forbindelse kørt en konkurrence om at få sin arbejdsplads til at sige det største JA til ligebehandling, på video, for på den måde at have mulighed for at vinde en såkaldt Ligebehandlingspris anno 2015. Der er kommet nogle gode og kreative bud ind fra bl.a. Mogens Lykketoft, CABI, FOA, Bolius og Jobindex – og vi glæder os til at finde vinderen. Prisen overrækkes af EFA den 17. juni 2015.

Folkemøde 2015

Enheden for Antidiskrimination deltager for andet år i Folkemødet på Bornholm i juni måned. I år vil EFA have sit eget telt og arrangerer desuden 14 forskellige events i løbet af folkemødedagene. Flere af arrangementerne tager afsæt i undersøgelser og samarbejder, som EFA har iværksat i løbet af 2014 og 2015.

Således afholder EFA et debatarrangement om det gode arbejdsliv, hvor både konsulentbureauet Socioskop, der har foretaget vores undersøgelse af faktorer for indtræden på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap, samt teatergruppen C:ntact byder ind med videnskabelige og kunstneriske bidrag til debatten.

Tilmed sammensætter EFA et debatpanel med deltagelse af bl.a. Stine Bosse og Mads Lundby fra CEPOS, der skal diskutere de samfundsmæssige gevinster ved ligebehandling på eksempelvis arbejdsmarkedet.

Inspireret af radioprogrammet Mads og Monopolet arrangeres et panel af meningsdannere, eksperter og politikere til at diskutere dilemmaer ved ligebehandling i forhold til. etnicitet og handicap. Her deltager bl.a. Mads Holger, Lotte Andersen ISS, Natasha Al-Hariri og Komikerduoen Adam og Noa i en levende dilemma debat. Til dette arrangement vil Christian Fuhlendorff, blandt kendt fra GANDHI på P3, være ordstyrer.

Derudover samarbejder EFA både med Institut for Menneskerettigheder om en event om dilemmaer i handicappolitik samt med Det Centrale Handicapråd om en workshop om holdninger til handicap.

EFA påtænker at være aktive på kommunikationsfronten og vil i løbet af Folkemødet anvende hashtagget #fmdkefa (det officielle hashtag er #fmdk) til at synliggøre EFAs aktiviteter og arbejde mod diskrimination.

Følgegruppemøde i juni 2015

Enhedens følgegruppe er igen blevet indkaldt til møde, hvilket denne gang vil foregå tirsdag d. 23. juni kl. 10-12 i Ankestyrelsen på Teglholmsgade. Følgegruppen mødes én gang hvert halve år for at drøfte Enhedens arbejde, både det aktuelle og det fremadrettede. Dagsorden til dette møde vil blive sendt ud senest to uger inden mødet finder sted, og både dagsorden og referat fra mødet lægges op på Enhedens hjemmeside senest en uge efter mødet. Find dagsorden og referat fra de sidste møder her.

EFA flyttet

Mandag den 4. maj flyttede Enheden fra Arbejdsskade 1 på anden sal op til Analyseenheden på fjerde sal. Dette blev besluttet i forbindelse med en større omlægning i Ankestyrelsen. Enheden ser frem til at få et tættere og mere dagligt samarbejde med Analyseenheden, som vi i forvejen har flere samarbejder med på tværs af etnicitet og handicap.

 

HUSK også at like vores Facebookside

Sidst opdateret 21.05.2015