Seminar om måling af etnisk diskrimination

Enheden afholdte fredagsseminar om måling af etnisk diskrimination den 3.oktober 2014.

25.09.2014

Seminaret om ”Measuring ethnic discrimination – lessons learned in Germany and Sweden” blev afholdt fredag den 3. oktober kl. 14 på Institut for Menneskerettigheder i København.

Formålet med seminaret var at drage nytte af tyske og svenske erfaringer med måling af diskrimination på baggrund af etnicitet på bl.a. arbejdsmarkedet og boligmarkedet.

Vi inviterede derfor Ruta Yemane fra Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) og Ali H. Ahmed fra Linköpings Universitet.

Ruta Yemane fortalte om en ny stor undersøgelse, som viser, at ansøgere med et tysk navn langt oftere bliver inviteret til en samtale om en praktikplads end ansøgere med tyrkiske navne. På trods af ens kvalifikationer.

Se Ruta Yemane's oplæg her (pdf).

Ali H. Ahmed fortalte bl.a. om undersøgelser om etnisk diskrimination på det svenske boligmarked. Han har bl.a. gennemført et større felteksperiment, som viste, at ”Maria” blev inviteret til at se 20% af de boliger hun søgte, mens Muhammed kun blev inviteret til at se på 4% af de boliger, han havde ansøgt om.

Se Ali H. Ahmed's oplæg her (pdf).

Seminaret blev afholdt af Enheden for Antidiskrimination i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.

Sidst opdateret 09.10.2014