Nyhedsbrev september 2014

Her kan du læse om aktuelle ligebehandlingsemner i det første nyhedsbrev fra Enheden for Antidiskrimination.

25.09.2014

Nyhedsbrev fra Enheden for Antidiskrimination
September 2014

Seminar om måling af diskrimination fredag den 3. oktober

Vi har inviteret forskere fra Tyskland og Sverige, som vil fortælle om undersøgelser om diskrimination på såvel arbejdsmarkedet som boligmarkedet i vores to nabolande. 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.

Læs lidt mere om seminaret her.

Diskriminationsdøgnet den 6. – 7. november

Vi inviterer alle landets kommuner til et diskriminationsseminar til november. Tanken er at give kommunerne inspiration til at undgå diskrimination af nydanskere i kommunernes kerneydelser inden for bl.a. børn og unge, beskæftigelse og ældre. Hertil kommer, at vi vil sætte fokus på, hvordan en målrettet antidiskriminationsindsats kan modvirke radikalisering.

Kortlægninger

Enheden har igangsat kortlægninger om 1) anlagte og afgjorte domme og nævns-afgørelser om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap og 2) omfanget af diskrimination af
nydanskere på det private boligmarked i Danmark. Kortlægningerne forventes forelagt for følgegruppen løbende – dvs. i december og januar.

Enheden samarbejder endvidere med Det Centrale Handicapråd om en kortlægning, som skal afdække befolkningens holdning til mennesker med handicap. Viden herfra vil blive anvendt til at nedbryde fordomme og mindske forskelsbehandling af personer med handicap, f.eks. gennem oplysning og kampager.

Følg med i kortlægningerne her.

Kampagner

Enheden forventer i efteråret at gennemføre en kampagne til fremme af nydanskeres kendskab til retten til ligebehandling. Kampagnen er under udvikling og vi tænker pt. over, hvordan vi kan gennemføre en effektiv kampagne, der når helt ud til de borgere, som har mindst kendskab til deres rettigheder. Skal vi lave en ny ice-bucket challenge, genindspille Mukthars fødselsdag eller noget tredje? Har du en god idé, så lad os høre!

Andet

Danmark skal eksamineres i handicapkonventionen i september. Enheden beskriver initiativer
om antidiskrimination til regeringens beredskab.

Husk også at like vores facebookside!

Sidst opdateret 25.09.2014