Diskriminationsdøgnet 2014 - et servicetjek til landets kommuner

Enheden for Antidiskrimination har inviteret alle landets kommuner til ”Diskriminationsdøgnet” i Vollsmose Kulturhus den 6. – 7. november. Pressen er velkommen til at deltage i hele arrangementet.

29.10.2014

Formålet med Diskriminationsdøgnet er at inspirere kommunerne til arbejdet med at forebygge diskrimination af nydanskere.

Det er der brug for, fordi mange nydanskere oplever diskrimination i deres hverdag. En undersøgelse fra 2013 foretaget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold viste således, at 45 % af alle nydanske medborgere oplever at blive udsat for diskrimination. Det er en udfordring for integrationen og for sammenhængskraften i samfundet.

På Diskriminationsdøgnet kan deltagerne få svar på, hvordan vi kan undgå diskrimination i alt fra skoler og fritidstilbud, til plejehjem og jobcentre. Endelig vil der også være bud på, hvordan en antidiskriminationsindsats også er en indsats mod radikalisering.

Ordstyrer er Aydin Soei, forfatter og journalist ved Radio 24-7, mens oplægsholderne bl.a. tæller

• Spillerforeningens direktør Mads Øland som i en årrække har stået for initiativer til bekæmpelse af racisme og diskrimination

• Chefpolitidirektør John Jacobsen fra Fyns Politi der arbejder tæt sammen med nydanske foreninger for at styrke indsatser mod radikalisering og diskrimination

• Centerchef Mette Olsen fra Danmarks første mangfoldighedsplejehjem som vil fortælle, hvordan plejehjem kan sikre ligebehandling af alle brugere uanset herkomst

C:NTACT fra Betty Nansen Teateret vil løbende give kreative og dramatiske indspark om diskrimination, mens Billow vil stå for Diskriminationsdøgnets musikalske indslag torsdag aften.

Find det fulde program her:

Program for Diskriminationsdøgnet 2014

Læs mere om Døgnet her:

Diskriminationsdøgnet 2014

 

Yderligere information:

Fuldmægtig Morten C.R. Spies, tlf. 61 89 73 07 ()

Sidst opdateret 29.10.2014