Kortlægninger på handicapområdet

På handicapområdet er der igangsat fire kortlægninger, som du kan læse nærmere om her.

1) Kortlægning af domme og nævnsafgørelser

Kortlægning af anlagte og afgjorte domme og nævnsafgørelser om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap (forventes offentliggjort juni 2015). Det overordnede formål med kortlægningen er at afdække den faktiske diskrimination og dermed i hvilket omfang der anlægges og afgøres sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap.

Udbudsmateriale: Kortlægning af faktisk diskrimination (pdf)

2) Kortlægning af gennemførte undersøgelser og initiativer

Kortlægning vedrørende gennemførte undersøgelser om og initiativer mod diskrimination på både det etniske område og handicapområdet (forventes offentliggjort medio 2015). Kortlægningen skal primært medvirke til at kvalitetsikre enhedens fremadrettede indsatser. Kortlægningen gennemføres af Ankestyrelsen, hvorfor der ikke foreligger udbudsmateriale herom.

3) Kortlægning om befolkningens holdninger og handlinger i relation til handicap

Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd har igangsat en kortlægning om befolkningens holdninger og handlinger i relation til handicap på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Kortlægningen forventes afsluttet marts 2015.

Udbudsmateriale: Kortlægning om befolkningens holdninger og handlinger (pdf)

4) Kortlægning af faktorer for indtræden på arbejdsmarkedet for personer med handicap

En kvalitativ undersøgelse af hvilke forhold, der gør sig gældende for personer med handicap i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er blevet igangsat (forventes afsluttet april 2015). Undersøgelsen skal udmunde i anbefalinger, som kan sikre bedre inklusion og modvirke diskrimination på arbejdsmarkedet.

Udbudsmateriale: Undersøgelse af faktorer for indtræden på arbejdsmarkedet for personer med handicap (pdf)

Sidst opdateret 12.05.2015