Kortlægninger på det etniske område

Der er p.t. to kortlægninger undervejs på det etniske område, som du kan læse nærmere om her. Kortlægningen vedr. etnisk diskrimination på det private lejeboligmarked er netop offentliggjort.

Kortlægning af diskrimination på det private boligmarked er nu gennemført

Kortlægning foretaget af Enheden for Antidiskrimination i samarbejde med Konsulenthuset Incentive vedrørende omfanget af diskrimination af nydanskere på det private boligmarked i Danmark, er nu gennemført.

Undersøgelsen viser, at diskrimination af nydanskere finder sted på det private marked for lejeboliger, og at den især er rettet mod unge og mandlige nydanskere.

Undersøgelsen ser nærmere på, om ansøgere med almindelige danskklingende navne har bedre muligheder for at få positivt svar på en boligansøgning end ansøgere med mellemøstligt klingende navne. Resultaterne af undersøgelsen viser, at ansøgere med mellemøstligt klingende navne i snit skal søge om 27 % flere boliger end boligsøgende med et danskklingende navn for at have ligeså gode chancer for at få tilbudt en lejebolig eller en fremvisning.

Læs hele rapporten her.

Enheden for Antidiskrimination har udviklet et par gode råd til potentielle lejere og udlejere af boliger på det private boligmarked. Find dem her.

Enheden har også udviklet en miniguide til hvordan man kan skrive en god boligansøgning. Den findes her.

 

Nedenfor kan udbudsmaterialet til kortlægningen også findes, er man interesseret i at se hvordan dette så ud:

Udbudsmateriale: Kortlægning af etnisk diskrimination på boligmarkedet (pdf)

Kortlægning af domme og nævnsafgørelser

Kortlægning af anlagte og afgjorte domme og nævnsafgørelser om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap (forventes offentliggjort juni 2015). Det overordnede formål med kortlægningen er at afdække den faktiske diskrimination og dermed i hvilket omfang der anlægges og afgøres sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap.

Udbudsmateriale: Kortlægning af faktisk diskrimination (pdf)

Kortlægning af gennemførte undersøgelser og initiativer

Kortlægning vedrørende gennemførte undersøgelser om og initiativer mod diskrimination på både det etniske område og handicapområdet (forventes offentliggjort medio 2015). Kortlægningen skal primært medvirke til at kvalitetsikre enhedens fremadrettede indsatser. Kortlægningen gennemføres af Ankestyrelsen, hvorfor der ikke foreligger udbudsmateriale herom.

Sidst opdateret 12.05.2015