Om www.ast.dk

www.ast.dk er Ankestyrelsens hjemmeside. Hjemmesiden henvender sig til alle med en professionel, politisk eller personlig interesse i vores områder. Her er en borgerindgang, der i højere grad end resten af hjemmesiden henvender sig til borgere.

På www.ast.dk finder du blandt andet:

 • Viden om Ankestyrelsens fagområder
 • Søgning efter principafgørelser
 • Juridisk hotline målrettet sagsbehandlere
 • Nyheder og nyhedsbreve
 • Publikationer
 • Statistik om velfærdssamfundet
 • Udbud fra Ankestyrelsen
 • Vejviser for trossamfund
 • Link til siderne målrettet børn og unge med en sag i Ankestyrelsen
 • Oplysninger om Enheden for Antidiskrimination
 • Kontaktinformationer

På www.ast.dk finder du også de fire nævn, som Ankestyrelsen er sekretariat for. Det drejer sig om:

 • Adoptionsnævnet
 • Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Klagenævnet for Specialundervisning
 • Ligebehandlingsnævnet

Du kan blandt andet finde anonymiserede afgørelser, nyheder og informationer fra nævnene.

Ophavsret

Alle må linke til vores hjemmeside. Tekst, logo og billeder er beskyttet af ophavsret. Teksten kan citeres med kildeangivelse, eventuelt i form af et link.

Sidst opdateret 02.03.2015