Ankestyrelsens nøgletal for afsluttede sager 2008-2012

Ankestyrelsens nøgletal indeholder oplysninger om afsluttede sager i perioden 2008-2012.

Ankestyrelsens nøgletal 2008-2012

Afsluttede sager - arbejdsskadesager

20082009201020112012
Ordinære arbejdsskadesager (gammel lov) 3.011 2.504 2.956 2.560 944
Ordinære arbejdsskadesager (ny lov) 10.926 13.658 14.891 15.324 11.111
Øvrige 547 573 567 658 492
Bortfald 76 74 103 87 806
Arbejdsskadesager i alt 14.560 16.809 18.517 18.629 13.353

Afsluttede sager - velfærdssager

20082009201020112012
Antagne principielle sager 270 226 314 499 284
Afviste principielle sager 2.030 2.237 2.976 3.571 3.362
Ordinære sociallovssager 196 197 243 276 272
Børnesager 421 454 504 647 728
Magtanvendelsessager 5 7 12 5 12
Underretningssager i børnesager 28 69 102 126 149
Underretningssager i børnesager (ikke møde) 100 239 339 361 469
Underretningssager (politiet) - - 2 35 18
Underretningssager (politiet - ikke møde) - - 42 257 256
Nævnenes egendriftsafgørelser - børnesager - - 1 - -
Anordning vedr. F+B 23 20 18 19 27
Arbejdsgivers bidrag til AES 4 - - - -
Pensionsgenoptagelsessager i møde 2 - 1 - -
Pensionsgenoptagelsessager u.f.møde 0 - - - -
Arbejdsløshedsforsikring 719 582 560 840 473
Akutjob - - - - -
Børnepasningsorlov 2 4 3 - -
VEU-godtgørelse 152 87 115 74 21

Dagpengegodtgørelse ved 1. til 3. ledighedsdag

(møde)

66 107 175 203 182

Dagpengegodtgørelse ved 1. til 3. ledighedsdag

(ikke møde)

- 102 118 127 98
Ansættelsesbevis 18 7 7 4 2
Diverse 0 2 0 10 4
Kompensation til handicappede i erhverv 0 0 0 0 0
Ferie 53 28 26 34 17
Arbejdsmiljø 214 308 420 445 425
Ligebehandling (møde) - 62 114 189 254
Ligebehandling (sekretariat) - 67 124 121 123
Døvetolkning - - 34 8 5
Lovvalg - - 5 10 60
Specialundervisning (fra 27/6-2012) - - - 94
Udbetaling Danmark (fra 1/10-2012) - - - - 168
Øvrige 302 244 372 336 317
Bortfald 170 185 226 166 459
Velfærdssager i alt 4.775 5.234 6.852 8.364 8.279

Afsluttede sager i alt

20082009201020112012
19.33522.04325.36926.993

21.632

Øvrige omfatter sager i alle sagskategorier som er kontormæssigt afgjort, fordi:

  • klagefristen er overskredet
  • den foregående instans har genoptaget sagen
  • klageren har tilbagekaldt anken

Bortfald omfatter alle sager i sagskategorier, som er kontormæssigt afgjort, fordi:

  • sagen er henvist til en anden myndighed
  • sagen er afvist, da spørgsmålet ikke hører under Ankestyrelsen

Antallet af bortfaldne sager i 2012 er ikke udtryk for en egentlig stigning, men skyldes tekniske forhold i forbindelse med periodeskift i Ankestyrelsens sagssystem. 

Sidst opdateret 10.03.2014