Ankestyrelsens nøgletal for oprettede sager 2008-2012

Ankestyrelsens nøgletal indeholder oplysninger om oprettede sager i perioden 2008-2012.

Ankestyrelsens nøgletal 2008-2012

Oprettede sager - arbejdsskadesager

Arbejdsskadesager20082009201020112012
Sager efter gammel lov 2.470 3.281 2.776 1.245 976
Sager efter ny lov 12.503 15.909 15.133 12.571 14.015
Arbejdsskadesager i alt 14.973 19.190 17.909 13.816 14.991

Øvrige sager - 1. instans

20082009201020112012
1. instans 336 889 1.099 1.479 1.699
Ligebehandlingsnævnet - 243 286 346 439
Dagpengegodtgørelse ved 1. - 3. ledighedsdag 135 269 287 309 291
Ansættelsesbevis 20 10 9 5 4
Underretningssager i børnesager 181 367 417 524 667
Underretningssager i børnesager (politiet) - - 100 295 298

Øvrige sager - 2. instans

20082009201020112012
2. instans 1.942 2.179 2.282 2.235 3.058
Udenlandsk pension 217 256 260 293 345
Diverse 111 115 119 99 157
Magtanvendelse 8 7 14 5 15
Børnesager 483 486 543 695 829
Nævnenes egendriftssager - børnesager - 2 1- - -
Genoptagelsessager (pension) 3 0 2- - -
Anordninger vedr. F+B* 22 20 22 22 21
Arbejdsgivers bidrag til AES - - - - -
Arbejdsløshedsforsikring  612 711 720 541 492
Akutjob - - - - 1
Børnepasningsorlov 2 4 4- - 1
VEU-godtgørelse 149 119 126 61 25
Beskæftigelsesindsats 0 2 10 14 4
Kompensation til handicappede i erhverv - - - - -
Ferie 46 40 42 27 20
Arbejdsmiljø 289 417 376 467 358
Døvetolkning - - 43 11 5
Specialundervisning - - - - 312
Udbetaling Danmark - - - - 474

*Anordninger vedr. F+B omfatter: Anordning for Færøerne og lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Øvrige sager - 3. instans

20082009201020112012
3. instans (principielle sager) 2.534 2.882 3.655 4.139 3.950
Aktivlov 574 652 760 835 831
Servicelov 803 901 1.232 1.378 1.260
Børnetilskud 39 29 65 93 104
Retssikkerhed 41 81 99 135 177
Pension 552 524 700 730 670
Dagpenge 435 595 681 849 798
Flexydelse 11 4 4 1 2
Boligstøtte 79 96 114 118 103
Repatrieringsloven - - - 2 5

Øvrige sager i alt 

20082009201020112012
Øvrige sager i alt 4.812 5.950 7.036 7.853 8.707

Oprettede sager i alt

20082009201020112012
Oprettede sager i alt 19.785 25.140 24.945 21.669 23.698
Sidst opdateret 10.03.2014