Behandling af mails og breve

Vi behandler mails som breve, men nogle typer dokumenter udveksler vi kun via brev.

Alle mails til Ankestyrelsen, herunder mails til og fra kontorer, behandles som breve.

Når vi skal besvare breve eller mails om konkrete sager, tager det indimellem længere tid. Det kan skyldes, at vi skal indhente oplysninger hos andre, før vi kan svare. Det kan også skyldes, at den konkrete sag endnu ikke er fordelt til et kontor/sagsbehandler.

Håndtering af dokumenter

Ankestyrelsen kan modtage gængse filformater som fx pdf, doc, xls, ppt, tiff, jpg og bmp.

Følgende typer af dokumenter udveksler vi ikke via mail:

  • Hvor lovgivningen stiller særlige krav til dokumentet, fx hvor underskrifter specifikt er en forudsætning for, at dokumentet har gyldighed som fx afgørelse i en sag.
  • Dokumenter, som vi ikke har i digital form, men kun som trykte kopier af breve fra borgere eller andre myndigheder. Det kan fx være baggrundsmateriale og sagsakter i de sager, vi behandler.
Sidst opdateret 24.02.2014