Mails og breve

Vi behandler mails som breve, men nogle typer dokumenter udveksler vi kun via brev.

Der er ikke forskel på, hvordan vi behandler mails og fysiske breve, men der er nogle dokumenter, vi ikke udveksler via mail. Det er:

  • hvis lovgivningen stiller særlige krav til dokumentet, for eksempel hvor underskrifter er en forudsætning for, at dokumentet er gyldigt.
  • dokumenter, som vi ikke har i digital form, men kun som trykte kopier af breve fra borgere eller andre myndigheder. Det kan for eksempel være baggrundsmateriale og sagsakter.
Sidst opdateret 19.07.2017