Hvornår vi udtaler os om vores undersøgelser og statistikker

Vores pressepolitik på denne del af Ankestyrelsens opgaver bunder i, at vores praksisundersøgelser, velfærdsundersøgelser og statistikker er baseret på konkrete sager og indberetninger fra kommunerne. Derfor har vi faktuel og opdateret indsigt i velfærdsudviklingen i Danmark, som vi gerne formidler til medierne og andre interesserede.

Pressepolitik på undersøgelsesområdet

Vores pressepolitik på denne del af Ankestyrelsens opgaver bunder i, at vores praksisundersøgelser, velfærdsundersøgelser og statistikker er baseret på konkrete sager og indberetninger fra kommunerne.

Derfor har vi faktuel og opdateret indsigt i velfærdsudviklingen i Danmark, som vi gerne formidler til medierne og andre interesserede.

Ankestyrelsens tilvejebringer viden om den velfærdspolitiske udvikling gennem

  • praksisundersøgelser af kommunal praksis
  • velfærdsundersøgelser udført på bestilling
  • en række statistikker

Praksisundersøgelser

Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne og lovgrundlag inden for social- og beskæftigelsesområdet. Her udtaler vi os om undersøgelsens resultater, vores anbefalinger og hvilke kommuner, som har deltaget i undersøgelsen.

Vi giver ikke eksempler på navngivne cases, men henviser til de anonymiserede cases i undersøgelsen og relevante principafgørelser.

Læs mere om Praksisundersøgelser

Velfærdsundersøgelser bestilt af ministerier

Vi udsender løbende enkeltstående velfærdsundersøgelser, som vores opdragsgivere har bestilt.

Her udtaler vi os om velfærdsundersøgelsens resultater og metode og henviser til det ministerium, som har bestilt analysen.

Læs mere om velfærdsundersøgelser

Statistikker

Vi udsender en række statistikker inden for social- og beskæftigelsesområdet som f.eks. statistik om anbringelser af børn og om modtagere af førtidspension. Her udtaler vi os om statistikkens overordnede resultater og metode.

Vi kan f.eks. beskrive udviklingen i antallet af:

  • Anbragte børn og unge
  • Personer med psykisk lidelser, som får tildelt en førtidspension
  • Beboere på herberger og forsorgshjem

Læs mere om statistikker

Søg selv i statistikkerne

Alle er velkommen til selv at søge i vores statistikker og sammensætte grafer og tabeller.

Søg selv i Tal fra Ankestyrelsen

Sidst opdateret 21.01.2015