Til skade under rygepause på arbejdet – Er man omfattet af loven?

Webinaret gennemgår principmeddelelse 73-19 og handler om, hvornår man som ansat kan være omfattet af arbejdsskadeloven, hvis man kommer til skade i sin rygepause.
Webinaret er aflyst. Ny dato for webinaret er den 18. juni 2020.
Tidspunkt 27. marts 2020
10:30 11:30
Deltagere
Webinaret er primært for sagsbehandlere i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, fagforeninger og forsikringsselskaber samt advokater med interesse for arbejdsskade.
Kursusnummer web_e2003
Tilmeldingsfrist 20. marts 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Vi har i efteråret 2019 offentliggjort principmeddelelse 73-19 om skader sket i forbindelse med rygepauser og vurderingen af, om den ansatte var omfattet af loven på skadestidspunktet.

Dette webinaret handler om rygepauser og tager udgangspunkt i principmeddelelsen, som er en sammenskrivning af den hidtil gældende principmeddelelse 240-09 og en dom fra Retten i Roskilde den 9. juli 2019.

Først gennemgår vi kort reglerne for, hvordan den ansatte er dækket i forbindelse med pauser og private ærinder. Bagefter forklarer vi forskellene på de to eksempler i principmeddelelsen, hvor den ene ansatte var omfattet af arbejdsskadeloven, mens den anden ikke var.

Formål og læringsmål

Formålet med webinaret er at deltagerne bliver bevidste om de forskellige forhold, som indgår i den samlede vurdering af, om den ansatte var omfattet af loven på skadestidspunktet, herunder særligt i forbindelse med pauser og private ærinder.

Forberedelse

Du skal læse principmeddelelse 73-19 inden webinaret. Principmeddelelsen findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211327

Du kan også med fordel læse Roskildes dom af 9. juli 2019.
Vi sender en kopi af i anonymiseret form, når vi bekræfter din tilmelding til webinaret.

Vi forventer, at du deltager aktivt og gerne stiller spørgsmål, og at det kun er dig, der ser med fra din skærm.
 
OBS! Hvis du allerede nu har et spørgsmål til principmeddelelsen, må du meget gerne skrive spørgsmålet, når du tilmelder dig.

Form og rammer for webinarer

Det foregår live

Webinarer er en del af Ankestyrelsens praksiskoordinering, hvor vi tilbyder en nem, hurtig og effektiv formidling af vores praksis med det formål at understøtte, at borgerne får den rigtige afgørelse i 1. instans.
Under webinarerne er der forskellige former for deltagerinvolvering, fx spørgsmål og svar.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Webinarer er online undervisning, og i de fleste tilfælde lægger vi en film af webinaret på ast.dk.
Webinar-film kan som udgangspunkt ses online i tre måneder.

Webinarer er mundtlig formidling af forskellige emner

Webinarerne tager bl.a. afsæt i principmeddelelser og praksisundersøgelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlere i kommunerne og andre instanser kan have glæde af en mundtlig formidling af et emne.
Sagsbehandlerne skal altid tage afsæt i den lovgivning og praksis, som er basis for det enkelte webinar, når de i det daglige skal vurdere og afgøre konkrete sager.

Deling og dialog

Hvis et oplæg eller svar i webinaret deles eller anvendes til dialog, skal oplægget eller svaret bringes i sin helhed.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 20/05 2020

Sidst opdateret 20/05 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk