Dansk familieret for religiøse forkyndere

Kursus i dansk familieret

Indhold

På kurset gennemgås forskellige emner vedrørende familieretlige regler, som har relevans for de religiøse forkyndere m.fl. og deres daglige virke med et særligt fokus på reglerne om indgåelse af ægteskab, ophævelse af ægteskab og forældremyndighed.

Desuden vil undervisningen berøre samspil/modsætninger mellem dansk ret, danske traditioner og religiøse normer og sædvaner, herunder de sociale og manglende juridiske konsekvenser af ikke borgerligt gyldige vielser og religiøse ægteskabskontrakter.

Formål

For religiøse forkyndere, der har fået deres første opholdstilladelse fra og med den 1. oktober 2013, er det en betingelse for forlængelse af en opholds- og arbejdstilladelse, at ansøgeren inden 6 måneder har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret, hvis ansøgeren som led i sit virke foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed.

Dette krav følger af udlændingelovens § 9 f, stk. 5, der er ændret ved lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (lov nr. 434 af 1. maj 2013).

Kurset tilbydes også til religiøse forkyndere, som har lovligt ophold i Danmark, og som ikke er forpligtede til at gennemføre kurset efter udlændingelovens regler som betingelse for forlængelse af opholdstilladelse.

Kursets formål er at øge de religiøse forkynderes forståelse for dansk familieret og grundlæggende danske (familieretlige) værdier samt at styrke deres generelle forudsætninger for at rådgive og vejlede deres menigheder, så det sker i overensstemmelse med dansk ret.

Tid og sted

Næste kursus vil blive afholdt den 3. og 6. februar 2017. Den 3. februar forbereder deltagerne sig hjemme. Selve undervisningen foregår den 6. februar.

Tilmelding til kurset den 3. og 6. februar skal ske senest den 23. januar 2017 ved at sende en mail til:

Det er endnu ikke fastlagt om kurset afholdes i København eller Aarhus, da dette afhænger af deltagerne.

Fra 2. kvartal 2017 og frem, vil kurserne blive ændret, og den fremtidige organisering er endnu ikke klarlagt.

Danish family law course

Religious preachers, who are granted a temporary residence and work permit in Denmark from October 1st 2013, must undertake a course on Danish family law no later than 6 months from the date on the residence permit. The course is mandatory in order to extent the temporary residence permit.

The courses are offered and held by The National Social Appeals Board every quarter of the year as a 2-day course. The participants prepare the course the first day themselves, and teaching takes place the next day.

Next course will be held February 3th and 6th 2017.

Please register before January 23rd via.

It is not yet decided whether the course will be held in Copenhagen or in Aarhus.

From Q2 2017 and forward the course will be changed, and the future organization is not yet clear.

 

Sidst opdateret 17.01.2017