Gå til indhold

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 5. november 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kurset er for kommunale sagsbehandlere med noget kendskab til sager om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det er en forudsætning at sagsbehandlerne har kendskab til sagsbehandling inden for det specialiserede område. Sagsbehandlere med meget erfaring på dette område vil ved at deltage i kurset få mere viden om nyere praksis på området.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2049
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 6. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

Gennemgang af regler om magtanvendelse, herunder de nye regler på området og reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke.

Udvalgte emner:

  • Generelt om magtanvendelse - herunder betingelser for anvendelse af indgreb i selvbestemmelsesretten
  • Gennemgang af de vigtigste ændringer og procesregler
  • Typer af magtanvendelse - herunder optagelse i botilbud uden samtykke

De udvalgte emner tager udgangspunkt i konkrete sager fra Ankestyrelsen. De er grundlaget for dele af undervisningen og for diskussioner. De viser, hvad sagsbehandleren skal bruge i vurderingen, og hvilke forvaltningsretlige regler, der kommer i spil.

Undervejs fokuserer vi på de generelle fortolkningsproblemer, som sagerne giver i hverdagen hos kommunerne.

Kurset giver ikke løsninger i konkrete sager – fokus er på kommunernes redskaber til at behandle sagerne.

Det får du ud af kurset

Formålet er at forstå reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, og hvad de nye regler betyder i praksis. Du vil få særlig viden om optagelse i botilbud uden samtykke.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kurset er for kommunale sagsbehandlere med noget kendskab til sager om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det er en forudsætning at sagsbehandlerne har kendskab til sagsbehandling inden for det specialiserede område. Sagsbehandlere med meget erfaring på dette område vil ved at deltage i kurset få mere viden om nyere praksis på området.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 5. november 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring