Tilmelding til kursus om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring