Tilmelding til kursus om kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring