Tilmelding til kursus om botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring