Gå til indhold

Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov

Sådan behandler du sager om borgerstyret personlig assistance. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 7. oktober 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online.
Deltagere
Kurset er for kommunale sagsbehandlere med noget kendskab til sager på området for borgerstyret personlig assistance. Det er en forudsætning, at sagsbehandleren har kendskab til sagsbehandling indenfor det specialiserede socialområde. Sagsbehandleren med meget erfaring på dette område vil ved at deltage i kurset få mere viden om nyere praksis. Den meget erfarne sagsbehandler kan ikke have en forventning om, at der er afsat tid til drøftelse af særlige komplekse sager.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2041
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 7. september 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

Gennemgang af reglerne om borgerstyret personlig assistance. Der er fokus på, hvornår borgeren kan anses for alene at kunne blive kompenseret gennem denne ordning.

Vi gennemgår også Ankestyrelsens praksis på området.

Udvalgte emner:

  • Betingelser for at være omfattet af ordningen
  • Hvilke oplysninger skal der til for at understøtte udmålingen af hjælpen
  • Hvad skal der lægges vægt på for at opnå formålet med ordningen

De udvalgte emner tager udgangspunkt i konkrete sager fra Ankestyrelsen. De er grundlaget for dele af undervisningen og for diskussioner og viser, hvad sagsbehandleren skal bruge i vurderingen, og hvilke forvaltningsretlige regler, der især kommer på spil.

Undervejs fokuserer vi på de generelle fortolkningsproblemer, som sagerne giver i hverdagen hos kommunerne.

Kurset giver ikke løsninger i konkrete sager – fokus er på kommunernes redskaber til at behandle sagerne.

Det får du ud af kurset

Formålet er at forstå reglerne om borgerstyret personlig assistance og hvilke oplysninger, der skal til for at kunne foretage udmåling af hjælpen. Formålet er også at give sagsbehandleren redskaber til at lave de afvejninger, som loven forudsætter.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kurset er for kommunale sagsbehandlere med noget kendskab til sager på området for borgerstyret personlig assistance. Det er en forudsætning, at sagsbehandleren har kendskab til sagsbehandling indenfor det specialiserede socialområde. Sagsbehandleren med meget erfaring på dette område vil ved at deltage i kurset få mere viden om nyere praksis. Den meget erfarne sagsbehandler kan ikke have en forventning om, at der er afsat tid til drøftelse af særlige komplekse sager.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 7. oktober 2020  i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring