Tilmelding til kursus om sygedagpengelovens regler om uarbejdsdygtighed, revurdering og forlængelse