Beskæftigelsestilbud til ledige og udlændinge

Sådan behandler du sager om beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sager om integrationsprogrammet for udlændinge.
Tidspunkt 04. november 2019
fra 09:30 til 16:00
Sted Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Deltagere Kurset er målrettet nyere kommunale sagsbehandlere uden juridisk uddannelse. Men andre faggrupper i kommunerne, også jurister, må gerne deltage.
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Indhold

Vi gennemgår de relevante regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder særligt reglerne om:

  • Målgrupper
  • Tilbudstyper
  • De formelle regler om ”Min Plan”

Vi gennemgår også integrationslovens regler om integrationskontrakter og de særlige regler vedrørende beskæftigelsesrettede tilbud til udlændinge omfattet af integrationsloven.

Vi kommer også kort ind på reglerne om, hvordan en udlænding kan fortsætte sin deltagelse i integrationsprogrammet i en anden kommune.

Vi fortæller om Ankestyrelsens praksis på områderne.

Hvad får du ud af kurset?

Du får et grundlæggende kendskab til reglerne om beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og udlændinge samt til reglerne om integrationskontrakter. Vi vil give eksempler på, hvad et relevant og rimeligt tilbud er.

Kurset handler ikke om reglerne om boligplacering af flygtninge, reglerne om hjælp i særlige tilfælde (integrationslovens kapitler 3, 3 a, 6 og 7), eller reglerne i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet nyere kommunale sagsbehandlere uden juridisk uddannelse. Men andre faggrupper i kommunerne, også jurister, må gerne deltage.

Tid og sted

Den 4. november 2019 - klokken 9.30 - 16.00.

Hotel Scandic Bygholm Park, Horsens
Schüttesvej 6
8700 Horsens
Tlf. 7562 2333

Beliggenhed: Cirka 800 meter fra Horsens Station.

Parkering: Der er mulighed for gratis parkering.

Se Hotel Scandic Bygholm Parks hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.750 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Tilmeld

Sidst opdateret 12.03.2019