Tilmelding til sygedagpengelovens regler om uarbejdsdygtighed, revurdering og forlængelse