Kursus i grundlæggende sikringsret for arbejdsskader

Kursus i grundlæggende sikringsret for arbejdsskader
10/05 2017 from 09:30 to 16:00 Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV ,

Kurset er grundlæggende og kan fungere som introduktion til Ankestyrelsens mere specialiserede kurser. Det henvender sig til sagsbehandlere uden juridisk baggrund og jurister, der ikke har haft med sikringsret for personskade at gøre. Kurset er afholdt.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring