Aktiviteter i 2016

03 okt

ERFA-møde med Departementet

Social- og Indenrigsministeriets Departement

ERFA-møde på børne- og familieområdet med Social- og Indenrigsministeriets departement.

22 jan

Adoptionsgruppemøde med adoptionsorganisationen Danish International Adoption (DIA) og Adoptionsnævnet

Ankestyrelsen

Adoptionsgruppemøde, hvor det drøftes, hvad der sker på adoptionsområdet på et overordnet plan.

11 feb

Informationsudveksling om international adoption med International Social Service (ISS)

Skype-møde

Skype-møde med ISS om international adoption

14 jan

ERFA-møde om servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance (BPA)

Vejle

ERFA-møde med 10 kommuner om servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance.

25 jan

ERFA-møde om servicelovens § 100, merudgifter til voksne.

Herning

ERFA-møde med 8 kommuner om servicelovens § 100, merudgifter til voksne.

13 jan

Møde med Børne- og Kulturchefforeningen om udsatte børn og unge

Børne- og Kulturchefforeningen

Møde med Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) om udsatte børn og unge

04 feb

Møde om undervisning af grønlandske sagsbehandlere på børneområdet

Socialstyrelsen

Møde med Socialstyrelsen om undervisning af grønlandske sagsbehandlere på børneområdet

11 feb

Møde med Børnerådet om børneinddragelse

Børnerådet, København

Møde med Børnerådet om projekt vedrørende børneinddragelse.

25 feb

Møde med Den Grønlandske Repræsentation i Danmark om undervisningsaktiviteter på børneområdet

Den Grønlandske Repræsentation i Danmark

Møde om undervisningsaktiviteter på børneområdet

22 feb

Samarbejdsmøde med Danske Familieretsadvokater på børneområdet

Danske Familieretsadvokater, København

Samarbejdsmøde på børneområdet

11 feb

Møde på det sociale område med Det Centrale Handicapråd

Ankestyrelsen

Møde med det Centrale Handicapråd

08 mar

Tværgående møde i Social- og Indenrigsministeriets Departement vedrørende adoption uden samtykke

Social- og Indenrigsministeriets Departement

Tværgående møde vedrørende adoption uden samtykke

08 mar

Opfølgningsmøde med Danish International Adoption (DIA)

Ankestyrelsen

Opfølgningsmøde vedrørende godkendelse af adoptioner jfr. Haagerkonventionens artikel 17c

08 mar

Vejledningsmøde for kommuner om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015

Ankestyrelsen, Aalborg

Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen.

09 mar

Vejledningsmøde for kommuner om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015

Ankestyrelsen, København

Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen.

10 mar

Vejledningsmøde for kommuner om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015

Odense

Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen.

05 apr

Møde med Socialchefforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen

Ankestyrelsen

Møde på børne- og familieområdet.

Viser 1-30 af 114. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4
Sidst opdateret 01.02.2017