Aktiviteter 2016

Adoptionsgruppemøde med adoptionsorganisationen Danish International Adoption (DIA) og Adoptionsnævnet 22.01.2016 fra 11:00 til 14:00 Ankestyrelsen,
Adoptionsgruppemøde, hvor det drøftes, hvad der sker på adoptionsområdet på et overordnet plan.
Opfølgningsmøde om tilsynet med Danish International Adoption (DIA) 05.02.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
Informationsudveksling om international adoption med International Social Service (ISS) 11.02.2016 fra 14:00 til 15:00 Skype-møde,
Skype-møde med ISS om international adoption
ERFA-møde om servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance (BPA) 14.01.2016 fra 09:30 til 12:00 Vejle,
ERFA-møde med 10 kommuner om servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance.
ERFA-møde om servicelovens § 100, merudgifter til voksne. 25.01.2016 fra 10:30 til 13:30 Herning,
ERFA-møde med 8 kommuner om servicelovens § 100, merudgifter til voksne.
Møde med Børne- og Kulturchefforeningen om udsatte børn og unge 13.01.2016 fra 10:00 til 13:00 Børne- og Kulturchefforeningen,
Møde med Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) om udsatte børn og unge
Møde om undervisning af grønlandske sagsbehandlere på børneområdet 04.02.2016 fra 14:00 til 16:00 Socialstyrelsen,
Møde med Socialstyrelsen om undervisning af grønlandske sagsbehandlere på børneområdet
Møde med Børnerådet om børneinddragelse 11.02.2016 fra 09:30 til 12:00 Børnerådet, København,
Møde med Børnerådet om projekt vedrørende børneinddragelse.
Møde med Den Grønlandske Repræsentation i Danmark om undervisningsaktiviteter på børneområdet 25.02.2016 fra 10:00 til 12:00 Den Grønlandske Repræsentation i Danmark,
Møde om undervisningsaktiviteter på børneområdet
Samarbejdsmøde med Danske Familieretsadvokater på børneområdet 22.02.2016 fra 14:00 til 16:00 Danske Familieretsadvokater, København,
Samarbejdsmøde på børneområdet
Møde på det sociale område med Det Centrale Handicapråd 11.02.2016 fra 13:00 til 14:30 Ankestyrelsen,
Møde med det Centrale Handicapråd
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om barselsdagpenge 03.02.2016 fra 10:00 til 12:00 Hillerød,
Dialogmøde med kommuner om aktivlovens §§ 81 og 81 a 01.03.2016 fra 10:00 til 12:00 København,
Tværgående møde i Social- og Indenrigsministeriets Departement vedrørende adoption uden samtykke 08.03.2016 fra 10:00 til 12:00 Social- og Indenrigsministeriets Departement,
Tværgående møde vedrørende adoption uden samtykke
Opfølgningsmøde med Danish International Adoption (DIA) 08.03.2016 fra 12:30 til 14:30 Ankestyrelsen,
Opfølgningsmøde vedrørende godkendelse af adoptioner jfr. Haagerkonventionens artikel 17c
ERFA-møde med Statsforvaltningen på adoptionsområdet 18.03.2016 fra 10:30 til 13:00 Ankestyrelsen,
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om boligstøtte 01.03.2016 fra 10:00 til 12:00 Hillerød,
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om familieydelser 11.03.2016 fra 10:00 til 12:00 Hillerød,
Oplæg om klagesagsbehandling i Ankestyrelsen for Dansk Blindesamfund - Kreds København 19.03.2016 fra 19:00 til 20:00 København,
Vejledningsmøde for kommuner om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015 08.03.2016 fra 13:30 til 16:00 Ankestyrelsen, Aalborg,
Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen.
Vejledningsmøde for kommuner om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015 09.03.2016 fra 13:30 til 16:00 Ankestyrelsen, København,
Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen.
Vejledningsmøde for kommuner om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015 10.03.2016 fra 10:00 til 12:20 Odense,
Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen.
Orienteringsmøde med familieretsadvokaterne om arbejde på Ankestyrelsens område 14.03.2016 fra 13:00 til 15:00 Ankestyrelsen,
Møde med Socialchefforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen 05.04.2016 fra 10:00 til 13:00 Ankestyrelsen,
Møde på børne- og familieområdet.
Møde med ekspertpanel i relation til undervisning af kommunerne på børne- og familieområdet 11.04.2016 fra 10:00 til 14:00 Socialstyrelsen,
Opfølgningsmøde om tilsynet med Danish International Adoption (DIA) 04.04.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
ERFA-møde med Statsforvaltningen på adoptionsområdet 13.04.2016 fra 10:30 til 13:00 Ankestyrelsen,
Møde i Adoptionsnævnet 15.04.2016 fra 09:00 til 16:00 Ankestyrelsen,
Møde med organisationer på adoptionsområdet.
Opfølgningsmøde vedrørende godkendelse af adoptioner jfr. Haagerkonventionens art. 17c 28.04.2016 fra 12:30 til 14:30 Ankestyrelsen,
Opfølgningsmøde med Danish International Adoption (DIA)
Oplæg om Tilsynet og Post Adoption Services (PAS) på Danish International Adoptions (DIA´s) weekendseminar 29.04.2016 fra 11:00 til 13:00
Møde med partnerskabskommuner om projekter på børne- og familieområdet 19.04.2016 fra 10:00 til 12:00 Socialstyrelsen,
Oplæg om reelt enlig problemstillinger i forhold til familieydelser og dagtilbud 13.04.2016 fra 12:45 til 14:15 Odder,
Oplæg for kommuner.
ERFA-møde med Statsforvaltningen på bidragsområdet 03.05.2016 fra 10:00 til 14:00 Ankestyrelsen,
Møde på bidragsområdet.
Deltagelse i Statsforvaltningens interessentforum 19.04.2016 fra 14:00 til 20:00 Statsforvaltningen,
Deltagelse i interessentforum for organisationer.
Halvårsmøde med Kritiske Venner på arbejdsskadeområdet 19.05.2016 fra 13:00 til 15:00 Ankestyrelsen, Aalborg,
Informationsudveksling om international adoption med International Social Service (ISS) 17.05.2016 fra 14:00 til 15:00
Skypemøde
Opfølgningsmøde om tilsynet med Danish International Adoption (DIA). 31.05.2016 fra 12:30 til 14:30 Ankestyrelsen,
Opfølgningsmøde på adoptionsområdet.
ERFA møde på forældreansvarslovens område 24.05.2016 fra 10:00 til 14:00 Ankestyrelsen,
ERFA møde med Statsforvaltningen.
Dialogmøde med fagforeninger om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015 02.05.2016 fra 13:00 til 16:00 Ankestyrelsen, Aalborg,
Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen. - Bidrage til vejledning af medlemmer.
Dialogmøde med fagforeninger om praksis på sygedagpengeområdet efter Højesterets dom af 10. september 2015 03.05.2016 fra 13:00 til 16:00 Ankestyrelsen, København,
Formålet med mødet var at orientere om; - Ankestyrelsens ændrede praksis efter Højesterets dom med afsæt i relevante principafgørelser. - Foreløbige erfaringer og relevante iagttagelser i forbindelse med stillingtagen til og behandling af sager om genoptagelse på baggrund af praksisændringen. - Bidrage til vejledning af medlemmer.
Oplæg om Ankestyrelsens praksisundersøger om Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed og om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden 09.05.2016 fra 09:30 til 12:15 Viborg,
Oplæg for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord.
Oplæg om Ankestyrelsens praksisundersøger om Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed og om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden 11.05.2016 fra 09:30 til 12:00 Fredericia,
Oplæg for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - Arbejdsmarkedskontor Syd.
Oplæg om Ankestyrelsens praksisundersøger om Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed og om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden 12.05.2016 fra 10:15 til 13:45 Glostrup,
Oplæg for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - Arbejdsmarkedskontor Øst.
Møde med Kritiske Venner på det sociale område 27.05.2016 fra 12:30 til 14:30 København,
Ankestyrelsens møde med Kritiske Venner på det sociale område.
Oplæg til norsk delegation om arbejdet med "overgrebspakken" 03.05.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
Oplæg for det norske Socialdepartement.
Møde med Grønlands Repræsentation i København om undervisningsaktiviteter på børneområdet 18.05.2016 fra 13:00 til 15:00 Grønlands Repræsentation i København,
Møde med Den Grønlandske Repræsentation i Danmark.
Møde med Børnesagens Fællsesråd om aktiviteter og undersøgelser i Ankestyrelsen 24.05.2016 fra 09:00 til 12:00 Odense,
Møde om aktiviteter og undersøgelser i Ankestyrelsen på børneområdet.
Dialogmøde med kommuner om den anden af i alt tre praksisundersøgelser om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere 25.05.2016 fra 10:30 til 13:00 Odense,
Formålet med mødet var at indgå i en dialog med de kommuner, der deltog i undersøgelsen, om resultaterne af målingen og kommunernes arbejde med sanktionsbestemmelserne.
Oplæg for Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) om Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs praksis i sager om arbejdsløshedsforsikring 23.06.2016 fra 09:00 til 16:00 Brønderslev,
Oplæg for CKA.
Interessentmøde med selskaber, forbund, advokater og kommuner på arbejdsskadeområdet 21.06.2016 fra 13:00 til 16:00 Tønden, København,
Temamøde på arbejdsskadeområdet.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om boligstøtte 01.06.2016 fra 10:00 til 12:00 København,
ERFA-møde på det sociale område.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om familieydelser 23.06.2016 fra 13:15 til 15:30 København,
ERFA-møde på det sociale område.
ERFA-møde med Udbataling Danmark om pension 29.06.2016 fra 09:30 til 11:30 København,
ERFA-møde på det sociale område.
ERFA-møde på adoptionsområdet 03.06.2016 fra 10:00 til 13:00 Ankestyrelsen,
ERFA-møde med Departementet.
Møde med adoptionsgruppen, hvor det drøftes, hvad der sker på adoptionsområdet på et overordnet plan 10.06.2016 fra 10:30 til 13:00 Ankestyrelsen,
Møde med Danish International Adoption (DIA), Statsforvaltningen og Adoptionsnævnet.
Interessentmøde, hvor afdelingens forvaltningsretlige problemstillinger bliver drøftet med Ombudsmanden 14.06.2016 fra 11:00 til 13:00 Ankestyrelsen,
Interessentmøde med Ombudsmanden.
Interessentmøde, hvor der drøftes problemstillinger på adoptionsområdet, der involverer familieretsadvokater. 30.06.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
Interessentmøde med Danske Familieretsadvokater.
Interessentmøde, hvor der drøftes problemstillinger i relation til advokaterne på det familiemæssige område 30.06.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
Interessentmøde med Danske Familieretsadvokater.
Møde med den grønlandske repræsentation i Danmark om understøttelse af den nye lovgivning på børneområdet i Grønland 23.06.2016 fra 13:00 til 15:00 Den Grønlandske Repræsentation i Danmark,
Møde med den grønlandske repræsentation i Danmark.
ERFA-møde med juristnetværket i socialtilsynene 23.08.2016 fra 09:00 til 11:00 Middelfart,
ERFA-møde med socialtilsynene.
Møde med Danske familieadvokater om sager om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unge under 18 år 25.08.2016 fra 16:00 til 17:30 Ankestyrelsen,
Møde om sagsforberedelse, ankemødebehandling med videre.
Orienteringsmøde med de kommuner, der deltager i praksisundersøgelsen om udmåling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 25.08.2016 fra 11:00 til 13:30 Odense,
Orienteringsmøde med udvalgte kommuner.
Tværfagligt møde om adoption uden samtykke 18.08.2016 fra 10:00 til 11:30 Social- og Indenrigsministeriets Departement,
Tværfagligt møde med Social- og Indenrigsministeriets Departement.
Dialogmøde med fagforbund på arbejdsskadeområdet 14.09.2016 fra 14:00 til 16:00 Ankestyrelsen, Aalborg,
Dialogmøde på arbejdsskadeområdet.
Dialogmøde med forsikringsselskaber og selvforsikrede arbejdsgivere på arbejdsskadeområdet 21.09.2016 fra 14:00 til 16:00 Ankestyrelsen, Aalborg,
Dialogmøde på arbejdsskadeområdet.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om kontanthjælpsloftet 01.09.2016 fra 10:00 til 13:00 København,
ERFA-møde om kontanthjælpsloft.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om boligstøtte 07.09.2016 fra 09:00 til 12:00 Hillerød,
ERFA-møde om boligstøtte.
Møde i Socialstyrelsens bilnetværk om bilstøttereglerne 21.09.2016 fra 11:00 til 16:00 Billund,
Møde med kommuner om bilstøttereglerne.
Møde i Socialstyrelsens bilnetværk om bilstøttereglerne 22.09.2016 fra 11:00 til 16:00 Næstved,
Møde med kommuner om bilstøttereglerne.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om barselsdagpenge 21.09.2016 fra 10:00 til 12:00 København,
ERFA-møde om barselsdagpenge.
Opfølgningsmøde om tilsynet med Danish International Adoption (DIA) 09.09.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
Opfølgningsmøde på adoptionsområdet.
ERFA-møde med Statsforvaltningen på adoptionsområdet 21.09.2016 fra 10:30 til 14:00 Ankestyrelsen,
ERFA-møde på adoptionsområdet.
Midtvejsmøde om projekt om åbenhed i adoption 30.09.2016 fra 14:00 til 16:00 Ankestyrelsen,
Møde med Aalborg Universitet på adoptionsområdet.
Oplæg for netværk af rådgivere i Danske Handicaporganisationer om Ankestyrelsens praksis på merudgiftsområdet 21.09.2016 fra 13:00 til 16:00 Høje Taastrup,
Oplæg om praksis på merudgiftsområdet.
Oplæg for Dansk Erhverv, netværk for Bo- og Opholdssteder om retssikkerhed og sagsbehandling på socialområdet 13.09.2016 fra 15:30 til 16:30 København,
Oplæg om retssikkerhed og sagsbehandling på socialområdet.
Dialogmøde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune om vurdering af arbejdsevne 23.09.2016 fra 10:00 til 15:00 København,
Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.
Møde med Undervisningsministeriet om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU 01.09.2016 fra 12:00 til 15:00 Undervisningsministeriet,
Møde om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.
Møde med Undervisningsministeriet om specialundervisning på folkeskoleområdet 07.09.2016 fra 12:00 til 15:00 Undervisningsministeriet,
Møde om specialundervisning på folkeskoleområdet.
Møde med Børns Vilkår 22.09.2016 fra 10:00 til 12:00 Social- og Indenrigsministeriets Departement,
Møde med organisationer og Social- og Indenrigsministeriets departement om børns vilkår.
Møde med netværk på familieretsområdet 12.09.2016 fra 14:00 til 17:00 Børns Vilkår,
Møde med organisationer på familieretsområdet.
Dialogmøde med Aalborg Kommune, politiske udvalg og forvaltningschefer, om Ankestyrelsens opgaver og organisation 25.10.2016 fra 15:00 til 17:00 Aalborg,
Dialogmøde med Aalborg Kommune.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om familieydelser 06.10.2016 fra 10:00 til 12:00 Hillerød,
ERFA-møde med Udbetaling Danmark
Oplæg om merudgifter efter § 100 for netværk af kommuner i Sønderjylland 06.10.2016 fra 09:30 til 15:00 Sønderborg,
Oplæg på det sociale område.
Oplæg om praksis på servicelovens område og om undersøgelser i Ankestyrelsen for Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden og Handicap- og Psykiatriudvalget 28.10.2016 fra 11:00 til 12:00 Lyngby-Taarbæk,
Oplæg på det sociale område.
Møde med Socialchefforeningen og Børne og Kulturchefforeningen omkring børne- og familieområdet 06.10.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
Møde på børne- og familieområdet.
ERFA-møde med Departementet 03.10.2016 fra 13:00 til 14:00 Social- og Indenrigsministeriets Departement,
ERFA-møde på børne- og familieområdet med Social- og Indenrigsministeriets departement.
ERFA-møde med Statsforvaltningen på adoptionsområdet 24.10.2016 fra 13:30 til 14:30 Statsforvaltningen,
ERFA-møde på adoptionsområdet.
Opfølgningsmøde om tilsynet med Danish International Adoption (DIA) 21.10.2016 fra 10:00 til 12:00 Ankestyrelsen,
Opfølgningsmøde om DIA.
ERFA-møde med Udlændingestyrelsen om udenlandske ægteskaber 02.11.2016 fra 09:00 til 11:00 Ankestyrelsen,
ERFA-møde med Udlændingestyrelsen.
Deltagelse i Kommunernes Landsforenings møde for jurister med oplæg om forvaltningsretlige problemstillinger og det nye koncept for praksisundersøgelser 17.06.2016 fra 09:00 til 10:30 Vejle,
Oplæg på KLs årsmøde for jurister.
Orientering af besøgende fra Arbejdstilsynet i Burma om Arbejdsmiljøklagenævnets virke 15.11.2016 fra 12:00 til 14:30 Ankestyrelsen,
Besøg fra Arbejdstilsynet i Burma.
Oplæg på norsk konference hos Børne- og Unge direktoratet i Norge 03.11.2016 00:00 Oslo,
Oplæg hos Børne- og Unge direktoratet i Norge.
Deltagelse på interessentmøde i Statsforvaltningen om forældreansvarloven 10.11.2016 00:00 Statsforvaltningen,
Interessentmøde om forældreansvarsloven.
Oplæg om Post Adoption Services (PAS) ordningen på norsk konference 25.11.2016 fra 09:00 til 16:00 Bergen,
Oplæg på adoptionsområdet.
Oplæg om ulykkesbegrebet på seminar om anerkendelse af arbejdsskader (Forsikringsakademiet) 22.11.2016 fra 09:00 til 16:00 Forsikringsakademiet,
Oplæg på arbejdsskadeområdet.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om pension 04.11.2016 fra 13:00 til 16:00 København,
ERFA-møde med Udbetaling Danmark.
Møde i Internationalt Socialsikringsforum om lovvalg 29.11.2016 fra 14:00 til 17:00 Hillerød,
Møde i Internationalt Socialsikringsforum.
ERFA-møde med Udbetaling Danmark om boligstøtte 30.11.2016 fra 10:00 til 12:00 Hillerød,
ERFA-møde med Udbetaling Danmark.
Oplæg om praksisundersøgelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) temamøde om sanktioner 09.11.2016 fra 09:00 til 12:00 Glostrup,
Oplæg for kommuner om praksisundersøgelse om sanktioner.
Oplæg om praksisundersøgelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) temamøde om sanktioner 22.11.2016 fra 09:00 til 12:00 Middelfart,
Oplæg for kommuner om praksisundersøgelse om sanktioner.
Viser 1-100 af 114. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
Sidst opdateret 11.01.2017