Afholdte aktiviteter

Her kan du se en oversigt over de andre formidlingsaktiviteter, Ankestyrelsen har afholdt.
28 feb 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om barselsdagpenge

Udbetaling Danmark, Hillerød

Møde på det sociale område.

05 feb 2019

Oplæg om underretninger på Psykolognævnets årsmøde

København

Oplæg på børne- og familieområdet.

04 feb 2019

Netværk om Børns rettigheder

København

Netværksmøde med kommuner og organisationer på børne- og familieområdet.

04 feb 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om boligstøtte

Ankestyrelsen

Møde på det sociale område.

30 jan 2019

Dialogmøde med Specialfunktionen Job og Handicap

Odense

Dialogmøde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på beskæftigelsesområdet.

29 jan 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om pension

Ankestyrelsen

ERFA møde på det sociale område.

25 jan 2019

Møde i styregruppen for socialtilsynene

Kommunernes Landsforening

Møde på det sociale område med Socialtilsynene, Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriet og Kommunernes Landsforening.

24 jan 2019

Oplæg om kommunalfuldmagtsreglerne

Odense

Oplæg på tilsynsområdet rettet til Ernst & Youngs kommunale kunder.

23 jan 2019

Netværksmøde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruterung (STAR) og Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)

Ankestyrelsen, Kbh.

Netværksmøde på beskæftigelsesområdet.

22 jan 2019

Dialogmøde med Odense Kommune om praksis i sager om merudgifter

Ankestyrelsen

Dialogmøde på det sociale område om sager efter servicelovens § 100.

18 jan 2019

Dialogmøde med sagsbehandlere i Aalborg Kommune om forældrebetalingssager

Aalborg

Dialogmøde på børne- og familieområdet.

17 jan 2019

Deltagelse i møde i Socialstyrelsens bilnetværk

Socialstyrelsen, Odense

Møde på det sociale område.

16 jan 2019

Oplæg om kommunalfuldmagtsreglerne

Frederiksberg

Oplæg på tilsynsområdet rettet til Ernst & Youngs kommunale kunder.

08 jan 2019

Møde om snitflader mellem serviceloven og sundhedslovgivningen

Ankestyrelsen

Møde med Kommunernes Landsforening på det sociale område.

14 dec 2018

Dialogmøde med repræsentanter for rehabiliteringsteams i Region Hovedstaden

Frederiksberg Hospital

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

06 dec 2018

Dialogmøde med centerledelsen i Ydelsescentret i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

05 dec 2018

Møde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikringsstyrelse. Gensidig orientering og dialog

Ankestyrelsen

Møde på arbejdsskadeområdet.

04 dec 2018

Dialogmøde med sagsbehandlere i Brønderslev Kommune om forældrebetaling for anbragte børn

Brønderslev

Dialogmøde på børne- og familieområdet.

03 dec 2018

Deltagelse i National konference om børnerettigheder 2018

Nyborg Strand

Konference på børne- og familieområdet arrangeret af Socialstyrelsen.

30 nov 2018

Oplæg for Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden, Handicap- og Psykiatriudvalget

Hørsholm

Oplæg på det sociale område.

28 nov 2018

Oplæg på session på Kommunernes Landsforenings (KL) Handicap og psykiatri konference 2018

Radisson Blu, Århus

Oplæg fra Ankestyrelsens Analysekontor om resultaterne fra undersøgelsen om "praksistjek af reglerne om magtanvendelse" ved en session der handlede om: ”Tryghedsskabende velfærdsteknologi eller magtanvendelse?"

27 nov 2018

Netværksmøde med Ombudsmandens Børnekontor

København

Møde på børne- og familieområdet.

26 nov 2018

ERFA møde med Udbetaling Danmark om EØS sager

Udbetaling Danmark, Hillerød

ERFA møde på det sociale område.

20 nov 2018

Møde mellem Ankestyrelsen, en repræsentant fra Myanmars arbejdstilsyn og en repræsentant fra Arbejdstilsynet

Ankestyrelsen

Som led i et DANIDA projekt, hjælper Danmark Myanmar med at etablere et arbejdstilsyn efter dansk forbillede. Mødet handlede om en præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnets (AMK) organisering og kompetencer.

15 nov 2018

Netværksmøde med Børneombuddet

Børns Vilkår, København

Netværksmøde med Børnerådet og Center for Menneskerettigheder på børne- og familieområdet.

14 nov 2018

ERFA møde med Udbetaling Danmark om familieydelser

Udbetaling Danmark, Hillerød

ERFA møde på det sociale område.

Viser 1-30 af 243. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 9
Sidst opdateret 29.01.2019