Vejledning og kurser

Ankestyrelsens opgave er også at vejlede og formidle faglig viden. Det sker gennem kurser og andre formidlingsaktiviteter.

Betalingskurser

Her kan du se Ankestyrelsens betalingskurser. Der er både en liste over kommende og afholdte kurser.

Læringsteams på børneområdet

Ankestyrelsen udbyder en række læringsteams på børneområdet. De er for kommunale sagsbehandlere

Læringsteams på adoptionsområdet

Ankestyrelsen tilbyder besøg af læringsteams på adoptionsområdet i 2017-2020.

Task Force

Ankestyrelsen deltager i læringsforløb for kommunerne.

Adoption - kurser samt PAS-rådgivning og -undervisning

Se kurser og rådgivning om adoption.

Afholdte formidlingsaktiviteter

Her kan du se en oversigt over Ankestyrelsens øvrige afholdte formidlingsaktiviteter.
Sidst opdateret 10.07.2018