Kurser og læring

Ankestyrelsens opgave er også at vejlede og formidle faglig viden. Det sker gennem kurser og andre formidlingsaktiviteter.

Betalingskurser

Her kan du se Ankestyrelsens betalingskurser. Der er både en liste over kommende og afholdte kurser.

Webinarer

I 2019 begynder vi at bruge webinarer som kommunikationsform - i starten som et forsøg.

Dialogmøder

Vi udbyder en række dialogmøder årligt inden for forskellige fagområder, hvor vi inviterer kommunerne til en åben og uformel dialog .

Læringsteams på børneområdet

Ankestyrelsen udbyder en række læringsteams på børneområdet. De er for kommunale sagsbehandlere

Læringsteams på adoptionsområdet

Ankestyrelsen tilbyder besøg af læringsteams på adoptionsområdet i 2017-2020.

Task Force

Ankestyrelsen deltager i læringsforløb for kommunerne.

Afholdte formidlingsaktiviteter

Her kan du se en oversigt over Ankestyrelsens øvrige afholdte formidlingsaktiviteter.

Adoption - kurser samt PAS-rådgivning og -undervisning

Se kurser og rådgivning om adoption.
Sidst opdateret 26.03.2019