Samarbejde

Vi prioriterer at have en tæt dialog i hverdagen med vores samarbejdspartnere, underinstanser og interessenter.

Den tætte dialog kommer blandt andet til udtryk ved, at vi

 • mødes med kommuner til dialogmøder
 • mødes jævnligt med ansatte i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og andre underinstanser 
 • holde workshops og holder oplæg til kommunale stormøder
 • holde workshops i faglige organisationer som blandt andet Dansk Socialrådgiverforening
 • fortælle om vores opgaver på uddannelsesinstitutioner 
 • invitere fagforeninger og forsikringsselskaber til faste dialogmøder
 • undervise fagfolk og kommunalpolitikere mv.
 • mødes med kolleger fra Økonomi- og Indenrigsministeriets koncern
 • har ordninger om udstationering med blandt andet Kammeradvokaten og domstolene
 • mødes med en række andre formelle og uformelle fora. 

Vores interessenter er med til at vælge emner for praksisundersøgelser 

Vi har nedsat et udvalg, som rådgiver os med blandt andet at udvælge emner til praksisundersøgelserne. Udvalget kaldes Det Rådgivende Praksisudvalg og består af repræsentanter fra:

 • KL - Kommunernes Landsforening
 • DA - Dansk Arbejdsgiverforening
 • LO - Landsorganisationen i Danmark
 • FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 
 • DH - Danske Handicaporganisationer. 
Sidst opdateret 07.12.2016