Forretningsorden

Ankestyrelsens funktion, sammensætning og sagsbehandling.

Det fremgår blandt andet af forretningsordenen, at Ankestyrelsen:

  • Er klageinstans for administrative afgørelser 
  • Koordinerer, at afgørelser sker i overensstemmelse med lovgivningen 
  • Modtager og behandler statistiske oplysninger fra kommunerne og foretager særlige undersøgelser 
  • Er sekretariat for flere nævn.

Læs forretningsordenen

 

Sidst opdateret 13.09.2017