Forretningsorden

Forretningsordenen indeholder regler for Ankestyrelsens funktion, sammensætning og sagsbehandling.

Det fremgår bl.a. af forretningsordenen, at Ankestyrelsen:

  • Er klageinstans for administrative afgørelser 
  • Koordinerer, at afgørelser træffes i overensstemmelse med lovgivningen 
  • Modtager og behandler statistiske oplysninger fra kommunerne og foretager særlige undersøgelser mv. 
  • Er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet, Ligebehandlingsnævnet, Adoptionsnævnet og Klagenævnet for Specialundervisning

Læs den gældende forretningsorden.

 

Sidst opdateret 29.03.2016